Daten

Chestnut court’s golden Eddy Wind Josie

12.12.2011
Tallygold Big Surprise X
Timeless Golden Especial Lovely Hazel
Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2)
Ellbogen rechts = frei, links = grenzf
RD: frei, PRA: frei, HC: frei vom 24.03.15
oB
15.11.13
HD = 88 / ED = 103 / HC = 94